fredag den 5. februar 2016

'Ensomheden i Lydia Ernemans liv' af Rune Christiansen

Lydia Erneman er vokset op som enebarn på en lille gård i Sverige. Efter uddannelsen til dyrlæge og nogle arbejdsår i Skåne, flytter hun til Norge, hvor hun får arbejde i en bygd ude på landet. Herfra følger vi hende gennem dagligdagen i arbejdet som dyrlæge. Hun møder forskellige mennesker, der får betydning for hende; en dreng med en hund, en gammel dame og Edwin, der bliver ved med at rumstere i baghovedet. Også forholdet til faderen, der efter moderens død bor alene på gården i Sverige optager hende. - Lydia føler sig både forpligtet overfor ham, men også irriteret på ham. - Og alligevel forbliver hun på en eller anden måde ensom. - Men ensomhed skal i denne roman ikke nødvendigvis forstås som noget negativt. Lydia har bare på mange måder nok i sit eget selskab, og de flygtige midlertidige forbindelser hun skaber til de mennesker, hun møder.
Romanen er velskrevet og smuk, ind imellem næsten lyrisk i sin beskrivelse af Lydias enkle hverdagsliv. Det er noget de gør virkelig godt i Norge; beskriver livet på landet uden udelukkende at fokusere negativt, - dejligt!
Selv om forfatteren har en del romaner bag sig, så er denne bog den første, der er oversat til dansk. - Og det må nogen da gerne lave om på!

Find den her på Guldborgsund-bibliotekerne

Ingen kommentarer: